Vytlačiť túto stránku

Členské poplatky

Čítať 3147 krát
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Milí členovia, 

v súlade do Stanovami občianskeho združenia Ister Felis, členom združenia je ten člen, ktorý má uhradený ročný členský poplatok. 

Ročný členský poplatok je potrebné uhradiť do konca februára príslušného roka.

 
Výška členského poplatku:

riadny člen         10.- eur
mladý chovateľ   5.- eur
čestný člen         bezplatne
 
 
Číslo účtu
Banka:        UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Názov účtu: Ister Felis, o.z.
IBAN:          SK2111110000006624095009
BIC:            UNCRSKBX
POZNÁMKA: priezvisko a meno – prosím nezabudnite !!!!!!
Naposledy zmenené piatok, 05 máj 2017 15:47